Systém PCM+

Modernizovaná verze ve světě velice úspěšného systému PCM, který slouží k vysoce efektivnímu trasování a mapování problémových úseků potrubí s vadami na katodicky chráněných produktovodech. Nyní nově s přijímačem postaveným na platformě luxusního lokátoru RD4000 s technolgií Bluetooth® !!!


Klíčové parametry:

 • Pearsonova metoda vyhledávání vad  
 • Proudová metoda vyhledávání vad  
 • Možnost trasování potrubí  
 • Odhad velikosti vady  
 • Možnost spojení s GPS  
 • Možnost stažení naměřených dat do PC  

Detaily přístroje

PCM plus je multifunkční přístroj, který umožňuje perfektně lokalizovat trasu vedení, měřit hloubku uložení vedení a hlavně naprosto jednoduše, efektivně, kvalitně a rychle provádět mapování míst s poškozenou izolací na katodicky chráněných produktovodech. Poškozená izolace potrubí nebo vodivé spojení s dalšími podzemními zařízeními může způsobit nedostatečnou účinnost systému jeho katodické ochrany. Systém PCM firmy Radiodetection byl navržen speciálně pro identifikaci a lokalizaci těchto závad na potrubí. Systém PCM překonává nedostatky v současné době používaných měřicích technik pro posouzení účinnosti katodické ochrany a poskytuje inženýrům a korozním technikům velmi přesný multifunkční přístroj, který za poměrně nízkých nákladů může být použitelný za jakéhokoliv počasí v libovolných půdních podmínkách. Velkou výhodou tohoto systému je to, že se jedná o jednoduchou metodu lokalizace oblastí s poškozenou izolací a galvanických kontaktů potrubí s jinými sítěmi a to z povrchu země! Další nezanedbatelnou předností systému PCM je také fakt, že celou inspekci potrubí je schopen provádět jeden pracovník a to velmi rychle.

Následující seznam vybraných společností, kteří využívají služeb systému PCM jenom podtrhuje prestiž tohoto zařízení ve světě:

 • Northeast Gas Association /NYGas/ (USA)
 • Gazprom (Rusko)
 • PG&E - Pacific Gas and Electric Co. (USA)
 • SoCal - Southern California Gas Co. (USA)
 • GRI (USA) • Snam Rete Gas (Itálie)
 • N.V. Nederlandse Gasunie (Nizozemí)
 • Botas (Turecko)

 

PCM vysílač: 

Vysílač PCM umožňuje díky velkému výstupnímu výkonu až 150W provádění kontroly izolace potrubí až do vzdálenosti 30km (podle druhu vnější izolace a také samozřejmě počtu a velikosti vad na trase). Vysílač je možné napájet buď z 230V dostupných ve všech stanicích katodické ochrany nebo z 24V zdroje stejnosměrného napětí. Tento systém napájení umožňuje vysílači pracovat na plný výkon po dlouhou dobu bez nutnosti provádění výměny drahých baterií. Připojení vysílače je velmi jednoduchý postup. Vysílač lze připojit na všechny distribuční i přenosové sítě a soustavy.

 

PCM+ přijímač:

PCM+ přijímač je ruční lokátor, který umožňuje perfektně lokalizovat trasu vedení, měřit hloubku uložení vedení a dále pak umožňuje měřit velikost a směr hloubkového proudového pole signálu blízkého stejnosměrnému proudu katodické ochrany (4 Hz), vysílaného do potrubí PCM vysílačem. Přijímač provádí příslušné výpočty proudu, jehož výslednou hodnotu zobrazuje na displeji, pouhým stiskem jednoho ovládacího tlačítka. Dalším stiskem tlačítka jsou hodnoty uloženy do paměti vnitřního záznamníku (dataloggeru). Tato metoda umožňuje obsluze přístroje jednoduše a rychle zjistit problémy a anomálie na trase podzemního potrubí, jakými jsou galvanická spojení s dalšími zařízeními a vady na izolaci. Přijímač PCM+ je nyní vybaven technologií Bluetooth® pro jednodušší přenos dat do PDA nebo PC. Dalšími vylepšeními jsou zkrácení doby měření 4Hz signálu ze 4 sekund na 3 a rozšíření paměti ze 400 náměrů na současných 1000. Data, uložená v paměti přijímače, lze po jejich přenosu do PDA nebo PC za použití speciálního softwaru podrobit analýze a vytisknout graf interpretující místa se zhoršenou izolací.

 

Součástí systému PCM plus je tzv. A-rám, umožſující obsluze přímo v terénu velmi přesně (na vzdálenost několika cm) identifikovat vady izolace potrubí. A-rám je propojen s přijímačem PCM+ kabelem a na displeji tohoto přijímače se zobrazují šipky, které obsluhu přímo navigují směrem k vadě. Přijímač PCM+ zobrazuje také další užitečnou hodnotu dB mikrovoltů mezi hroty A-rámu. Tyto hodnoty pak slouží k porovnání velikosti poruch. Všechny náměry se ukládají do paměti přijímače. Následně je možno tyto hodnoty přenést přes Bluetooth® do PDA nebo PC. A-rám Snadno identifikuje a lokalizuje vodivá spojení, určí místa s poškozením izolace, pracuje i v místech, kde je galvanický kontakt s jinými objekty.

 

Hlavní přednosti systému PCM Plus:

 • přesná metoda vyhodnocení stavu katodické ochrany
 • obsluha jedním člověkem
 • měření aktuální intenzity a směru proudu jsou prováděny z povrchu bez nutnosti připojení přijímače k potrubí
 • téměř stejnosměrný signál zobrazuje proud katodické ochrany
 • použití za všech povětrnostních podmínek
 • určení velikosti závady
 • zabránění nepotřebných a nákladných výkopů
 • vysoce výkonný vysílač má dostatečný dosah mezi dvěma přípojnými body
 • vysílač lze napájet ze stanice katodické ochrany (nepotřebuje baterie)
 • integrovaný zápis dat
 • RS 232 port umožňuje nahrání dat do PC a následnou grafickou analýzu
 • přístroj spolupracuje s GPS

Fotogalerie


Příslušenství


K tomuto přístroji neexistuje dodatečné příslušenství.

Download

 

Reference


Kde se používá Systém PCM+:

 • CORINVEST Slovakia, Kolárovo
 • RWE (Východočeská plynárenská)
 • Jihomoravská plynárenská
 • RWE (Severočeská plynárenská)
 • Montgas, Hodonín
 • Energotest, Hodonice
 • ČEPRO
 • Severočeská plynárenská
 • Stutak, Praha

Chci předvést přístroj:
Systém PCM+

V případě, že jste již členem Klientské zóny, můžete si načíst body za předvedení tohoto produktu. V tuto chvíli nejste přihlášen. Můžete se tedy přihlásit zde a body si načíst. Pokud nemáte vlastní profil, zaregistrujte se.

Datum a poznámka: Doplňte prosím libovolné požadavky k prezentaci:
Datum:
E-mail:
Jméno:
Mobil:
Firma:
Poznámka:
X

Přihlášení do klientské zóny

Pro stažení tohoto souboru musíte být přihlášeníregistrace zapomněli jste heslo?