Přijímač lokátoru RD4000 měří nepřesně hloubku uložení trasovaného vedení.

Odpověď:

Profesionální verze lokátorů Radiodetection RD4000, RD7000 a RD8000 jsou vybaveny jak funkcí trasování liniových vedení jako jsou kabely a potrubí, tak funkcí trasování sond v nemetalických potrubí. Požadovaný režim je však nutno vždy manuálně nastavit. Příčinou nepřesného měření hloubky je tak většinou omylem zvolený chybný režim trasování na přijímači. Stačí pouze přepnout přijímač do požadovaného režimu. Další důležitou věcí, kterou si musí uživatel uvědomit je fakt, že hloubku určuje jakýkoliv přijímač naprosto přesně jen pokud není magnetické pole nijak rušeno signály z okolních sítí. Proto je dobré ověřit správnost měření zvednutím přijímače aspoň o 30cm nad terén a měření hloubky opakovat. Pokud při tomto opětovném změření hloubky přijímač vyhodnotí hloubku o 30cm větší, pak se na údaj o hloubce můžete spolehnout.

Zadejte nový dotaz:

Kontrolní přepis
z obrázku


jiný obrázek

X

Přihlášení do klientské zóny

Pro stažení tohoto souboru musíte být přihlášeníregistrace zapomněli jste heslo?