Jak nastavit na impulsním reflektometru rychlost šíření (VOP nebo V/2) pro neznámý typ kabelu?

Odpověď:

Pokud znáte délku kabelu nebo máte k dispozici buben se stejným typem kabelu, nastavte rychlost šíření tak, aby přístroj ukazoval známou délku. Při zaměřování zavady se také doporučuje změřit kabel z obou stran, poté zjistit délku kabelu a poměrově spočítat přesnou vzdálenost k poruše. (Příklad, porucha se z jednoho konce jeví ve vzdálenosti 110m, z druhého konce ve vzálenosti 165m. Měřením vzdálenosti mezi oběma konci dospějete k hodnotě 250m. Špatným nastavením VOP se kabel jeví jako 275m dlouhý, čímž se od reality odchyluje o 10%. Správná délka od prvního konce je tedy 100m (110/1,1) a od druhého 150m (165/1,1).

Zadejte nový dotaz:

Kontrolní přepis
z obrázku


jiný obrázek

X

Přihlášení do klientské zóny

Pro stažení tohoto souboru musíte být přihlášeníregistrace zapomněli jste heslo?