Jak správně postupovat při lokalizaci plášťové poruchy na kabelu pomocí A-rámu.

Odpověď:

Správný postup by měl být následující:

- přesné vytrasování průběhu kabelu.
- odpojení všech vodičů na obou koncích kabelu včetně nulového!
- změření vodiče, který má nejnižší odpor proti zemi a následné připojení na něj červeného připojovacího kabelu z vysílače.
- provedení nezávislého uzemnění zemnícím kolíkem a to nejlépe kolmo na průběh trasy kabelu. Pokud nelze uzemnění provést kolmo, je nutné jej provést aspoň tak, aby vzdálenost mezi kabelem a zemnícím kolíkem byla minimálně několik metrů.
- zapnutí vysílače a nastavení speciálního režimu 8kFF. Model vysílače HCTx2: FF Normal nebo FF Boost. T10: v menu režim FAULTFIND. TX1, TX3, TX10: Frekvence 8kHz se symbolem A-rámu vlevo.
- propojení A-rámu s lokátorem tak, aby zelený kolík na rámu směřoval dopředu od místa napojení vysílače.
- postupné zapichování A-rámu podél trasy kabelu a sledování směru šipky a hodnoty dB. Hodnota dB směrem k poruše stoupá z obou stran a v přesném místě poruchy dochází k propadu této hodnoty.
- v případě lokalizace poruchy na zpevněných površích jako je asfalt nebo dlažba, je nutné polití místa lokalizace vodou.

Zadejte nový dotaz:

Kontrolní přepis
z obrázku


jiný obrázek

X

Přihlášení do klientské zóny

Pro stažení tohoto souboru musíte být přihlášeníregistrace zapomněli jste heslo?